Izotex Sp. z o.o.

ul. Strońska 6B
50-540 Wrocław

tel. + 48 604 802 447

tel. + 48 71 795 07 26
tel. + 48 71 795 07 46

biuro@izotex.pl

                  Sklep internetowy:   

www.izomarket.pl

Witamy w Spółce IZOTEX

Jesteśmy firmą zajmującą się: izolacjami, naprawami i uszczelnieniami konstrukcji budowlanych. Oferujemy:

• usługi budowlane: wykonywanie izolacji, iniekcje, naprawy, odtwarzanie izolacji, izolacje termiczne fundamentów itp.,
• sprzedaż materiałów budowlanych,
• projektowanie systemów izolacyjnych, serwis i doradztwo.

IZOTEX Sp. z o.o. jest także przedstawicielem na terenie Polski firmy EUROBENT, producenta bentonitowych materiałów izolacyjnych, w tym mat bentonitowych.

Oferujemy następujące produkty:
- uszczelniające maty bentonitowe, również laminowane foliami (Izotex CS)
- bitumiczne materiały izolacyjne, w tym masy typu KMB,
- systemy uszczelnień dylatacji i przerw technologicznych,
- chemię budowlaną (materiały do napraw, uszczelnień, wykończeni i ochrony budowli)
- geosyntetyki (geowłókniny, geotkaniny, geosiatki, maty bentonitowe i przeciwerozyjne).

IZOTEX Sp. z o.o. to wykonawca robót izolacyjnych. Oferujemy wykonanie izolacji podziemnych części budynków, budowli podziemnych, tuneli, przejść podziemnych zbiorników i innych konstrukcji. Zajmujemy się naprawą konstrukcji.
Wykonujemy iniekcje uszczelniające, w tym również przegrody poziome w istniejących budynkach. Odtwarzamy izolacje podziemnych części budowli. Specjalizujemy się także w uszczelnianiu przejść instalacyjnych.

IZOTEX dysponuje kadrą techniczną wykazującą się dużą wiedzą i doświadczeniem w zakresie technologii izolacji. Dlatego naszym klientom oferujemy nie tylko materiały, ale też doradztwo i nadzór nad wykonywanymi pracami.

Zapraszamy do współpracy.

Dane teleadresowe:
Telefony biuro:

+48 604 802 447

+48 71 795 07 26

+48 71 795 07 46

Adres mailowy: biuro@izotex.pl
Adres WWW: www.izotex.pl

Sklep internetowy: www.izomarket.pl

Dane rejestracyjne:
Nr REGON: 021820876
Nr KRS: 0000412920
Nr NIP: 899-273-41-51