Izotex Sp. z o.o.

ul. Strońska 6B
50-540 Wrocław

tel. + 48 604 802 447

tel. + 48 71 795 07 26
tel. + 48 71 795 07 46

biuro@izotex.pl

                  Sklep internetowy:   

www.izomarket.pl

Materiały

IZOTEX Sp. z o.o., jako specjalistyczna firma w zakresie hydroizolacji, oferuje szeroką gamę produktów stosowanych w budownictwie ziemnym i przy uszczelnianiu konstrukcji budowlanych.

W zakresie budownictwa ziemnego oferujemy szeroką gamę mat bentonitowych, w tym mat laminowanych. Produkty wchodzące w skład tej grupy noszą nazwę Bentonitex. Produkt występuje w dziesięciu odmianach standardowych. Główne zastosowania to izolacje i uszczelnienia ziemnych obiektów komunikacyjnych, ekologicznych, hydrotechnicznych, w tym: składowisk odpadów, rowów i cieków wodnych, zbiorników wodnych, wałów przeciwpowodziowych, zapór. Bentonitex jest też stosowany do ochrony gruntów przed zanieczyszczeniami (np. pod obiektami przemysłowymi, stacjami paliw, itp.). Na życzenie klienta może zostać wyprodukowany materiał o niestandardowych parametrach, dopasowanych do potrzeb.

Maty bentonitowe, bentonitowe-laminowane i polimerowo-bentonitowe stosowane do izolacji i uszczelnień konstrukcji budowlanych to Izotex. Materiał występuje w czterech odmianach standardowych. Poza produktami wykorzystującymi bentonit w naszej ofercie można znaleźć: izolacyjne materiały bitumiczne do wykonywania izolacji bezspoinowych.

W skład systemu wchodzi też szeroka grupa materiałów uzupełniających. Oferowane produkty są stosowane do izolacji i uszczelnień: budowli podziemnych i podziemnych części budynków, tarasów, balkonów, dachów zielonych, tuneli i przejść podziemnych.