Izotex Sp. z o.o.

ul. Strońska 6B
50-540 Wrocław

tel. + 48 604 802 447

tel. + 48 71 795 07 26
tel. + 48 71 795 07 46

biuro@izotex.pl

                  Sklep internetowy:   

www.izomarket.pl

Wykonawstwo

Firma Izotex Sp. z o.o. zapewnia fachowe wykonawstwo robót oraz odpowiedni nadzór nad prowadzonymi przedsięwzięciami.
Specjalizujemy się w:
-wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych podziemnych części budowli,
-iniekcje uszczelniające, w tym również przegrody poziome w istniejących budynkach
-uszczelnianiu przerw dylatacyjnych i szwów roboczych w betonowaniu,
-uszczelnianiu przejść instalacyjnych,
-naprawie konstrukcji żelbetowych,
-odtwarzanie izolacji
-uszczelnianiu zbiorników żelbetowych.

-wykonywaniu izolacji tarasów i balkonów

 

Dysponujemy fachową kadrą inżynierską i wykwalifikowanymi ekipami wykonawczymi.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych zdjęć z naszych realizacji.