Izotex Sp. z o.o.

ul. Strońska 6B
50-540 Wrocław

tel. + 48 604 802 447

tel. + 48 71 795 07 26
tel. + 48 71 795 07 46

biuro@izotex.pl

                  Sklep internetowy:   

www.izomarket.pl

Izolacja przegłębień matą bentonitową 

oraz uszczelnienie dolnego styku roboczego

blachą szczelinową